Tag: मनछुने भनाइहरु

आङसाङ सुकीका भनाइहरू

हास्य जीवन रक्षाको उत्तम सामग्रीमध्ये एक हो । मेरो राय भनेको, कुनै पनि सरकारले पाउन