Tag: थालेसका भनाईहरु

थालेसका चर्चित भनाइहरू

१. आशा मात्र असल हो जुन मानिसमा साझा हुन्छ । २. सोचाई भन्दा अरु केहि