Tag: सफलतासम्बन्धी भनाईहरु

मुकेश अम्बानीका सफलतासम्बन्धी भनाइहरू

१. मुकेश अम्बानी आफ्ना बाबु धिरुभाई अम्बानीलाई आफ्नो गूरु मान्छन् । पैसाको पछाडि कुद्दैमा कोही